Home
About Us
Doing Business
Virtual Fair
Order
 
Uporaba aplikacije TARIC
Kako ugotovim tarifno oznako izdelka?
Tarifne oznake izdelkov so objavljene v kombinirani nomenklaturi (Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi), ki se objavi v uradnem listu EU vsako leto.
CURS daje na zahtevo  zavezujoče tarifne informacije (pisna informacija o uvrstitvi blaga). Dodatne informacije o tem, kako zaprositi za zavezujoče tarifne informacije: http://ec.europa.eu/).
Z aplikacijo TARIC lahko poiščete oznako izdelka i po njegovem poimenovanju (kar ni zagotovilo,  da bo carinska služba deklaracijo s to oznako sprejela).
Kako poiščem oznako TARIC?
Domača stran TARIC omogoča iskanje tarifnih informacij po oznaki TARIC ali po poimenovanju TARIC.
Če izberete iskanje po oznaki TARIC, boste iskali po spletni različici publikacije TARIC:
kliknite gumb „Poišči“;
izberite oddelek (pokazala se bodo vsa poglavja tega oddelka);
izberite poglavje v oddelku (pokazale se bodo vse štirimestne oznake s poimenovanji);
iščite po oznakah: s klikom oznake odprete in zaprete drevesno strukturo oznake;
izberite oznako izdelka.
Če izberete iskanje po poimenovanju TARIC, boste iskali po besedi iz poimenovanja izdelka.
Kje poiščem stopnje dajatev?
Domača stran TARIC omogoča iskanje tarifnih informacij po oznaki TARIC ali po poimenovanju TARIC. Vnesti morate oznako TARIC, državo porekla/namembno državo in datum.
Kako poiščem informacije za države ?
Možnosti za iskanje informacij za države je več:
po oznaki ISO za državo;
po imenu države;
po oznaki skupine držav;
Pokaže se zaslon z rezultati iskanja.design e.orbit links